PROJEKTOWANIE I NADZÓR

ROBÓT BUDOWLANYCH


mgr inż. J. Sawicki


znacznik   78-300 Świdwin, ul. Grodzka 2

telefon   604 153 321

email   jarosaw2@tlen.pl


PROJEKTY

ADAPTACJE PROJEKTÓW TYPOWYCH

KOSZTORYSY

NADZORY ROBÓT BUDOWLANYCH

KIEROWNIK BUDOWY

PRZEGLĄDY OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

PROWADZENIE KSIĄŻKI OBIEKTU

CHARAKTERYSTYKI I CERTYFIKATY ENERGETYCZNE


INWENTARYZACJE

OCENY STANU TECHNICZNEGO